Γαλατεία #1

2020

Video

15:00 minutes

Γαλατεία #2

2020

Video

20:00 minutes

Γαλατεία #3

2020

Video

10:00 minutes

Γαλατεία #4

2020

Video

10:00 minutes

Γαλατεία #5

2020

Video

10:00 minutes

Γαλατεία #6

2020

Video

10:00 minutes

Γαλατεία #7

2020

Video

16:00 minutes

Exhibition

2021    

CARESSING WALLS  |  APICK GALLERY  |  TORINO, ITALY